Pravo ime za kvalitet

PIQMS consulting d.o.o.

organizacija pruža svojim klijentima niz usluga koristeći proverene metode  koje će vam pomoći da prilagodite sistem poslovanja svojim potrebama i zahtevima vaših klijenta.

Takođe ćemo se pobrinuti da na osnovu višegodišnjeg iskustva sudelujemo u dostizanju višeg nivoa kvaliteta i bezbednosti proizvoda, kao i u postizanju nižih tekućih troškova kroz povećanje efikasnosti poslovnih procesa.

Implementaciju standarda kao što su ISO 9001, ISO 14000, ISO 22000, ISO 45000 ili pak: FSSC 22000, IFS, BRC i Global G.A.P standarda priznatih od strane GFSI inicijative, ali i neizbežni HACCP sistem prilagodićemo baš vašoj kompaniji, organizaciji ili industriji. U slučaju da imate potrebu za proizvodnju i sertifikaciju organskih proizvoda koje ste namerni da plasirate na domaćem ili inostranom tržištu i želite da se sertifikujete kao pojedinac ili možda želite da oformite grupu organskih proizvođača sa ICS sistemom praćenja, spremni smo da vam pomognemo i da propisane zahteve primenite na efikasan i isplativ način.

Učinićemo admistrativne poslove jednostavnim za upotrebu, ali i efikasnim u slučaju da su vam potrebne informacije od suštinskog značaja.

Proces implementacije definisaćemo uz pomoć disciplinovanog projektnog planiranja i upravljanja vašim i našim vremenom. Trudićemo se da pokrenemo svest članova organizacije krenuvši odozgo na dole, sa radnim tokom odozdo na gore. Naučićemo vas kako da na vreme uočite potrebu za nekom promenom i gde se nalaze glavni resursi ovih informacija, koji su trendovi ali i koje su vaše glavne obaveze i odgovornosti. 

Naš tim čine iskusni, mladi i ambiciozni ljudi koji sa sobom nose znanje, pokretačku snagu i nepresušnu ambiciju.