ISO 9001:2015

HACCP

IFS

BRC

FSSC 22000

ORGANIC

GLOBAL G.A.P.

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 22000:2018

ISO 45001:2018

ISO 9001:2015

Na putu održive proizvodnje i uspešnog tržišnog plasmana krajnjeg proizvoda, pored implementacije sistema upravljanja bezbednošću hrane stoji i implementacija sistema upravljanja kvalitetom kako za prehrambenu tako i za sve ostale industrije.

Prikaži više

Zašto ISO 9001?

Sistem upravljanja kvalitetom (Quality Management System, QMS) je set politika, procesa i procedura koje neka organizacija treba da usvoji, sprovede i sledi da bi funkcionisala tako da konstantno i ujednačeno plasira proizvode i usluge koje zadovoljavaju krajnjeg konzumenta i propise.

ISO 9001 je standard u okviru ISO 9000 grupacije internacionalnih standarda koji sadrži zahteve za efikasan sistem upravljanja kvalitetom. Ovaj standard ne definiše ni krajnji proizvod, ni njegov kvalitet, već predstavlja skup zahteva čiji je fokus na procesima u okviru organizacije. Ukoliko organizacija služeći se standardom organizuje, kontroliše i stalno poboljšava svoje procese, krajnji proizvod ili usluga bi trebalo da ispuni očekivane rezultate i kvalitet.

ISO 9001 je jedini standard iz serije ISO 9000, a koji organizacije mogu implementirati u svoje poslovanje. Za njega je karakteristično da je primenjiv i na male i na velike organizacije, nezavisno od industrije kojoj pripadaju. Posledično, u svetu postoji više od 1.000.000 organizacija iz 160 zemalja koje su implementirale ISO 9001 u svoj sistem upravljanja kvalitetom. On služi da organizacije posluju na produktivan način, da očuva stabilnost, efikasnost i odgovornost. U osnovi ovog standarda je PDCA ili Demingov ciklus.

Uvođenje i primena sistema menadžmenta kvalitetom je strateška odluka organizacije koja može da pomogne da se poboljšaju njene ukupne performanse i da pruži čvrstu osnovu inicijativi za održivi razvoj i zasniva se na osnovu: 

– zahteva propisa u poslovanju, 

– ugovornih obaveza prema korisniku – ispunjenje zahteva korisnika i 

– zahteva tržišta

Koji su principi menadžmenta kvalitetom?

Ovaj međunarodni standard je zasnovan na principima menadžmenta kvalitetom koji su opisani u standardu ISO 9000. 

Menadžment sistemom kvaliteta, zasniva se na osam principa upravljanja:

 1. usredsređenost na korisnika; 
 2. liderstvo; 
 3. angažovanje ljudi; 
 4. procesni pristup; 
 5. poboljšavanje; 
 6. donošenje odluke na osnovu činjenica i 
 7. menadžment međusobnim odnosima

Naš tim vam može pomoći da efikasno prilagodite procese u okviru vašeg sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001 setu zahteva kroz:

 • Definisanje predmeta i područja primene sistema upravljanja kvalitetom
 • Utvrđivanje potreba i očekivanja zainteresovanih strana
 • Definisanje politike i ciljeva kvaliteta i planiranje njihovog ostvarivanja
 • Definisanje načina interne i eksterne komunikacije
 • Uspostavljanje sistemske dokumentacije, njeno ažuriranje i upravljanje
 • Definisanje načina vrednovanja performansi sistema i načina kontinualnog poboljšavanja sistema
 • Obuku vašeg kadra radi sprovođenja efikasne revizije implementiranih mera

Kome su benefiti namenjeni od uvođenja ISO 9001 standarda?

Benefite će imati sve zainteresovane strane:

 • Kupci i korisnici 
  • usaglašenost proizvoda sa zahtevima; 
  • pouzdane proizvode i dostupne kada su potrebni i 
  • proizvode pogodne za održavanje;
 • Zaposleni u organizaciji 
  • rad u boljim uslovima i poboljšano zdravlje i sigurnost i 
  • bolji moral, povećano zadovoljstvo poslom i bolja stabilnost zaposlenja;. 
 • Vlasnici i investitori 
  • povećan povratak investicija i 
  • bolji operativni rezultati, povećan udeo na tržištu i povećan profit;
 • Isporučioci i partneri 
  • stabilnost, rast i unapređenje poslovanja i 
  • obostrano razumevanje kroz razvoj partnerstva i 
 • Društvo: 
  • ispunjavanje zakonskih i regulativnih zahteva i 
  • redukovan uticaj na životnu sredinu, kao i povećanje bezbednosti, zdravlja i sigurnosti;

Ciklus „planirajte – uradite – proverite – delujte” skraćeno PDCA!

Pristup ISO sistema upravljanja koji je korišćen u ovom standardu zasniva se na konceptu „planirajte–uradite–proverite–delujte” (PDCA).

Koncept PDCA je iterativni proces koji organizacija koristi za ostvarivanje stalnog poboljšanja. Može da se primenjuje na ISO 9001 sistem upravljanja i na svaki od njegovih pojedinačnih elemenata kako sledi:

a) planirajte: uspostaviti ciljeve sisteme i njegovih procesa, kao i resurse potrebne da se isporuči rezultat u skladu sa zahtevima korisnika i politikama organizacije, identifikuju rizici i prilike i da se bavi njima.

b) uradite: primeniti ono kako je planirano;

c) proverite: pratiti i meriti (kada je primenjivo) aktivnosti, procese i rezultujće proizvode i usluge u odnos na politiku, ciljeve i zahteve i izveštavati o rezultatima;

d) delujte: preduzeti mere za stalno poboljšanje, ukoliko je to neophodno.

Šta vam nudimo?

Naš tim vam može pomoći da efikasno prilagodite procese u okviru vašeg sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001 setu zahteva kroz:

 • Definisanje predmeta i područja primene sistema upravljanja kvalitetom
 • Utvrđivanje potreba i očekivanja zainteresovanih strana
 • Definisanje politike i ciljeva kvaliteta i planiranje njihovog ostvarivanja
 • Definisanje načina interne i eksterne komunikacije
 • Uspostavljanje sistemske dokumentacije, njeno ažuriranje i upravljanje
 • Definisanje načina vrednovanja performansi sistema i načina kontinualnog poboljšavanja sistema
 • Obuku vašeg kadra radi sprovođenja efikasne revizije implementiranih mera