ISO 22000:2018

HACCP

IFS

BRC

FSSC 22000

ORGANIC

GLOBAL G.A.P.

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 22000:2018

ISO 45001:2018

ISO 22000:2018

Savremeni trendovi u potrošnji hrane podrazumevaju njen internacionalni transport i trgovinu. S obzirom na to da puno prehrambenih proizvoda prelazi granice između država, sistem upravljanja bezbednošću hrane zahteva postojanje standarda priznatih na svetskom nivou.

Prikaži više

Usvajanje sistema upravljanja bezbednošću hranom (FSMS) je strateška odluka organizacije koja može da pomogne da se poboljšaju njene ukupne performanse u vezi sa bezbednošću proizvoda. Potencijalne koristi za organizaciju primenom FSMS zahteva jesu:

 • sposobnost da dosledno obezbeđuje bezbedne proizvode i usluge koje ispunjavaju zahteve i očekivanja korisnika uz primenu važećih zakona i propisa;
 • bavljenje rizicima koji su povezani sa ciljevima;

ISO 22000 sadrži zahteve koje treba da ispunjava sistem upravljanja bezbednošću hrane i definiše koje zahteve organizacija treba da ispuni da bi pokazala da je u stanju da kontroliše opasnosti koje mogu narušiti bezbednost hrane. Ovaj standard obuhvata HACCP principe i glavne elemente ISO 9001 standarda, a koji se odnosi na sistem upravljanja kvalitetom poslovanja.

Ciklus „planirajte – uradite – proverite – delujte” skraćeno PDCA!

Ovaj standard kao i većina ISO standarda usvaja procesni pristup prilikom razvijanja i primene FSMS-a i poboljšanja njegove efikasnosti, kako bi se poboljšala proizvodnja sigurnih proizvoda i usluga pri ispunjavanju primenljivih zahteva. Razumevanje međusobno povezanih procesa kao sistema i upravljanje njima doprinosi efikasnosti i efektivnosti organizacije u ostvarivanju njenih predviđenih rezultata. Procesni pristup uključuje sistematično definisanje i upravljanje procesima, kao i njihovo međusobno delovanje i to tako da se ostvaruju predviđeni rezultati u skladu sa politikom bezbednosti hrane i strateškim upravljanjem organizacijama. Menadžment procesima i sistemom kao celinom može da se ostvari primenom PDCA ciklusa, uz sveopštu usredsređenost na „razmišljanje zasnovano na riziku” u cilju iskorišćenja prilika i sprečavanja nepoželjnih rezultata i očekivanja.

 • planirajte: uspostavite ciljeve sistema i njegovih procesa, kao i resurse potrebne da se isporuče rezultati, identifikuju rizici i prilike i da se bave njima.
 • uradite: primenite ono kako je planirano;
 • proverite: pratite i merite (kada je relevantno) procese i rezultujuće proizvode i usluge, analizirajte i vrednujte informacije i podatke dobijene praćenjem, merenjem i verifikacijom aktivnosti i izveštavati o rezultatima;
 • delujte: preduzmite mere za stalno poboljšanje, ukoliko je to neophodno.

Šta vam nudimo?

Organizacija koja želi da uspešno implementira ISO 22000 neophodno je da ostvari interaktivnu komunikaciju kroz čitavu organizaciju, da upravlja sistemskom dokumentacijom, da ispuni preduslovne programe koji obezbeđuju čistu i zdravu okolinu i da sprovodi HACCP principe. Na ovom putu naša konsultantska kuća vam može pomoći:

 • izgradnjom politike po pitanju bezbednosti hrane,
 • planiranjem i osmišljavanjem sistema kroz izradu dokumentacije,
 • obukom vašeg kadra za formiranje i uspešno funkcionisanje u okviru Tima za bezbednost hrane,
 • uspostavljanjem načina interne i eksterne komunikacije,
 • izradom planova u slučaju nužde i planova za evaluaciju performansi i stalno poboljšanje implementiranog sistema,
 • asistenciju u ispunjavanju preduslovnih programa i postavku sistema sledljivosti,
 • kompletnu podršku u implementaciji HACCP sistema