KONSALTING

HACCP

IFS

BRC

FSSC 22000

ORGANIC

GLOBAL G.A.P.

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 22000:2018

ISO 45001:2018

Zadovoljavanje kupca je misija i svrha svakog poslovanja. Na pitanje što predstavlja naš posao može se odgovoriti samo ako se poslovanje posmatra spolja, sa stanovišta kupaca i tržišta jer kupce interesuju samo njihove potrebe, očekivanja i vrednosti. Bitno je napraviti vrednost, a ta vrednost treba da ima svoju cenu. 

PIQMS consulting d.o.o. pruža usluge implementacije ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001, Global G.A.P, IFS, BRC, FSSC 22000 standarda kao i HACCP sistema i organskih principa primarne proizvodnje i prerade prehrambenih proizvoda. Naš osnovni zadatak biće da implementirani standard ili sistem efikasno i efektivno koristi baš vašem sistemu poslovanja, da vas ne opterećuje, a ujedno da stvori prilike u kojima nećete moći da ne ostvarite pozitivne rezultate koje ćete lako izmeriti. 

Članovi našeg tima trudiće se da na osnovu stečenog znanja kao i ozbiljnog iskustva iz prakse koriste poslovnom svetu i usmere isti na oblasti i zadatke koje je neophodno ispuniti na putu do uspeha ili tzv. „top forme“. Na ovom zajednečkom putu trudićemo se da svaki zadatak i prepreku gledamo sa pozitivne strane i težićemo ka pozitivnom ishodu.

Neophodno je da imate na umu, da svaka organizacija na prvom mestu treba da ima za cilj kontinualni razvoj. Za kontinualni razvoj neophodno je praćenje svetskih trendova, za praćenje trendova nepohodni su resursi, a danas je resursa sve manje. PIQMS privredno društvo želi da bude vaš izvor resursa i da ima značajnu ulogu na putu vašeg i sopstvenog razvoja.   

 1. Zajedno ćemo napraviti sistem koji:
  • funkcioniše,
  • daje pozitivne rezultate,
  • koristi vašoj organizaciji,
  • ne umanjuje profit, već naprotiv,
  • definiše sistem odgovornosti,
  • stvara bezbedan proizvod i uslugu,
  • štiti vašu okolinu,
  • štiti vaše resurse,
  • redukuje troškove,
  • povezuje zaposlene,
  • smanjuje vreme zastoja,
  • privlači vaše kupce jer imate siguran i stabilan sistem…
 2. Postavićemo vašu sledljivost u sistemu „od njive do trepeze“ (eng.: from farm to fork), 
 3. Pružićemo vam pomoć u osmisljavanju i tehničkoj izradi dokumentacije kao bitan faktor za             unapređenje efikasnosti poslovnih procesa, kako kavlitativno tako i kvantitaivno,
 4. Zajedničkim naporima vršićemo usaglašavnje kriterijuma kvaliteta i bezbednosti prehrambenih          proizvoda sa zahtevima svetskog tržišta,
 5. Inoviranje i razvoj proizvoda u slučaju posebnih zahteva korisnika biće naš fokus.