VIZIJA

Naša vizija su zadovoljne organizacije, integrisane i iznutra i u širu društvenu zajednicu na zadovoljstvo svih zainteresovanih strana uz pomoć PIQMS organizacije, koja će biti nosilac pozitivnih promena kroz puno generacija.