Pišite nam

Za ljude iz plemenskih zajednica, nedokučiva misterija bio je svemir. Za tehnologe današnjice, tu ulogu preuzelo je vreme. Najvažnije vreme je SADA, jer je to jedino vreme koje je moćno i na koje možemo da utičemo. Ne čekajte na idealne okolnosti, jer nikad neće doći! Krenite sada i pozovite nas!